Kunde info


Generell info vedrørende elsykkel
For at du som kunde skal få en best mulig opplevelse og utnyttelse av din elsykkel, er det viktig at du leser gjennom punktene under.
– Lufttrykk: Sjekk at lufttrykket er i riktig i forhold til dine dekk. Dette står angitt på sidekanten av dekket. Lavt lufttrykk påvirker rekkevidde!
– Kaldt vær: Vær klar på at kaldt vær påvirker rekkevidden.
– Renhold: Rengjør sykkelen jevnlig, og du ivaretar både de elektriske enhetene, samt de mekaniske slitedelene best mulig. Vask sykkelen med såpe og vann. Ikke bruk høytrykk på sykkel!
– Giring: VIKTIG at du bruker alle girene på sykkel når du sykler. Bruk av færre gir kan gi større slitasje, og du må skifte kjede og krans (tannhjul bak) oftere.
– Olje: Husk å vedlikeholde krans og kjede jevnlig. Rens kjede før du setter det inn med olje.
– Lading: Hvis kaldt vær, lad batteriet inne! Lader fungerer kun innenfor angitt temperatur på 0-40 °C
– Vedlikeholdslading: Vedlikeholdslad batteriet minst en gang hver 2. mnd, spesielt når sykkel ikke er i bruk under lengre perioder. Batteriet skal være 40-60 % oppladet. Mislighold av dette   påvirker en ev. garanti.
Ikke kjør batteriet helt tomt for strøm da det kan skade cellene i batteriet.
– Service: Viktig at du følger serviceintervallene på sykkelen med tanke på ev. garanti. Spør betjeningen om en ev. VIP-service avtale.